Deelnemers

Betaal aub 14 dagen voor de quiz op bankrekening KBC Bank
BE17 7310 4545 8821 BIC KREDBEBB en vermeld de naam van uw team.